FAQ

I øjeblikket har vi et samarbejde med den tyske producent af naturmaling og -olier, Livos. Mange af Livos' produkter er 100% fri for opløsningsmidler og har et VOC indhold på 0, og firmaet arbejder hele tiden på at minimere brugen af opløsningsmidler. I de tilfælde, Livos anvender opløsningsmidler, fremgår det af den fulde varedeklaration, der kan findes i det tekniske datablad og på etiketten. Opløsningsmidler anvendes altid i meget begrænset omfang! Når et produkt indeholder opløsningsmiddel, er det fordi det forbedrer produktets kvalitet og påføring (et eksempel er SAMO Møbelmaling, KUNOS Bordpladeolie og ALIS Terasseolie). Et vandbaseret produkt vil ikke kunne trænge ned i træoverfladen på samme måde og i højere grad lægge sig ovenpå træet. Ved at anvende et opløsningsmiddel, som ikke er vand, forlænges træets levetid yderligere. Som virksomhed har vi valgt at inddrage produkter med opløsningsmidler i vores sortiment, nå vi har vurderet, at det tjener et formål. Et eksempel er meget udsat træ (bordplader eller udendørs træ), hvor der skal ydes en særlig stærk beskyttelse for at træet holder så godt og længe som muligt. Når det synes nødvendigt for produktets brugbarhed og egenskaber at tilføre et syntetisk opløsningsmiddel, anvender Livos isoalifater. Isoalifat er et lugtfrit, hurtigt fordampende, aromatfrit og ikke-allergifremkaldende type 3 terpen, der er godkendt til anvendelse i maling, olier, lakker mv. i et begrænset omfang. Der er tale om et opløsningsmiddel, der udelukkende afdamper fra det flydende produkt. Man skal derfor sørge for at lufte ud ved påføring af produktet. Når overfladen er tør, afgasser produktet ikke! Vi opfordrer naturligvis altid til, at man tager sine forholdsregner og lufter ifm. påføring af alle former for maling og træbeskyttelse.

I naturmaling fra Livos er der tilsat borforbindelser som emulgator og for at balancere produktets pH-værdi. Borsyre og borax har også konserverende egenskaber. Tidligere anvendte man borsyre til konservering af fødevarer, og kaviar konserveres stadig på denne måde. Borforbindelser er dog blevet fjernet fra de fleste fødevarer, da det kan påvirke reproduktionsevnen at indtage borsyre i for store mængder!

Bor er blevet valgt til brug i naturmaling, da det er blevet anvendt i byggebranchen i mange år, og der kun er en meget lav sundhedsmæssig risiko forbundet med stoffet. Bor forekommer naturligt i naturen og optages naturligt via fødevarer og drikkevand. 

Borax og borsyre er vandopløslige mineraler, der nærmest intet damptryk har. Borforbindelser overgår dermed ikke til luften i rummet og bliver altså heller ikke inhalleret. 

Naturmaling fra Livos, leveres i flydende form og påføres med pensel eller rulle på vægge. Derved kan brugen af naturmaling højst føre til hudkontakt, der som beskrevet ikke medfører nogen nævneværdi optagelse af borforbindelser. Hudkontakt kan desuden minimeres yderligere ved brug af handsker. Maling skal naturligvis aldrig indtages. Sundhedsmæssig relevant mængde kontakt med borforbindelser vil ikke nås ved korrekt anvendelse. 

Nogle borforbindelser er på listen over uønskede stoffer 

Borsyre kan påvirke forplantningsevnen ved for høje koncentrationer. En koncentration på op 5,5% af fri borsyre påvirker ifølge den europæiske CLP forordning ikke forplantningsevnen. Livos anvender så lille en koncentration af bor i produktionen som muligt. I DUBRON Naturmaling er denne på 1,93 %, og altså væsentligt under de 5,5%.

På baggrund af forsøg blev Borax (CAS-nr.: 1303-96-4) og borsyre (CAS-nr.: 10043-35-3) kategoriseret som reproduktionstoksisk. Ifølge ECHA's rapport blev en NOEL værdi (No Observed Adverse Effect Level – mængden hvorved ingen skadelig virkning observeres) på 9,6 mg bor pr. kg pr. dag for påvirkning af forplantningsevnen hos både han- og hundyr fastsat. 

Der foreligger ingen undersøgelser på mennesker, men dyreforsøget indikerer, at et indtag på ca. 2 tesker Borax om dagen (ved omtrent 70 kg kropsvægt) ikke påvirker forplantningsevnen hos mennesker. Det bør tages i betragtning, at studiets resultater og kategoriseringer primært er baseret på risikoen ved oralt indtag. "Gennem intakt hud bliver borsyre i praksis ikke optaget", konstaterer bl.a. den tyske instans AGS om borsyre og natriumborat ifm. grænseværdier for arbejdspladser.